Anmäl dig här

13 mars 14:30Online och kostnadsfritt

Välkommen till ett digitalt eftermiddagsevent med fokus på digital källkritik och källkritiska utmaningar i skolan!

  • Inspireras av professionella faktagranskare.
  • Lär dig mer om källkritiska dilemman och hur du kan förhålla dig till dem.
  • Få konkreta tips på vad du kan göra när källkritiken inte räcker till.

Eventet riktar sig främst till lärare, skolbibliotekarier och alla som på något sätt jobbar med källkritik, barn och unga.

Vi ses den 13 mars!

Klicka här för att komma direkt till livesändningen!

Eventet är online och kostnadsfritt

Anmäl dig här

Program

14:30

Hej och välkomna!

Björn Appelgren hälsar alla välkomna och inleder dagen.

Read more
Projektledare på Internetstiftelsen
14:40

Så använder du faktagranskarnas metoder i klassrummet

Dra nytta av Nordens faktagranskare. Oda Skancke ger dig tips på hur du kan omsätta professionella faktagranskares verktygslåda till praktiska övningar i klassrummet. Lär dig om problemen som kan uppstå och hur du löser dem!

Read more
Projektansvarig på Tenk, skoldelen av faktagranskarorganisationen Faktisk i Norge
15:00

Källkritikens dilemman i skolan

Undervisningen av källkritik är full av utmaningar. I den här föreläsningen lyfter Olof Sundin flera källkritiska dilemman och hur du som lärare eller skolbibliotekarie kan förhålla dig till dem. Lär dig mer om frågorna som uppstått i samband med ny teknik, nya chattbotar och sökmotorer med chattbotsfunktioner. 

Read more
Professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet
15:30

När kritiskt tänkande inte räcker till i klassrummet – om faktaresistensens socialpsykologi

Ibland uppstår det situationer i klassrummet där det är svårt att nå fram till eleverna om kritiskt tänkande. Det kan vara en elev som är svår att diskutera med, eller att eleverna fastnar i diskussioner om uppenbara osanningar eller lögner sinsemellan. I den här föreläsningen kommer Christer Mattsson, docent i pedagogik, beskriva hur sådana här situationer går i linje med vissa socialpsykologiska mönster. Var med och få en inblick i den här typen av beteenden och lär dig om möjliga pedagogiska strategier för att hantera det i klassrummet.

Read more
Föreståndare på Segerstedtinstitutet och docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Eventet är online och kostnadsfritt

Anmäl dig här

Oda Skancke
Projektansvarig på Tenk, skoldelen av faktagranskarorganisationen Faktisk i Norge

Oda Skancke har en bakgrund som lärare och är nu projektansvarig på Tenk som är skoldelen av den faktagranskande organisationen Faktisk i Norge. Till vardags föreläser hon och skapar resurser för lärare som undervisar i källkritik och kritiskt användande av medier i skolan.

Läs mer

Olof Sundin
Professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet

Olof Sundin har under många år forskat om vad infrastrukturen för information och kunskap för med sig för medie- och informationskunnighet i allmänhet och källkritik i synnerhet. I sin senaste bok Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information diskuterar han de olika dilemman som arbete med källkritik innefattar.

Läs mer

Christer Mattsson
Föreståndare på Segerstedtinstitutet och docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Christer Mattsson är föreståndare och forskare på Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Hans forskning kretsar kring extremism och antisemitism och hur vi kan bemöta det genom undervisning. Christer är även grundare av Toleransprojektet och har arbetat med elever som befinner sig i och runt högerextrema subkulturer i flera decennier. 

Läs mer

Björn Appelgren
Projektledare på Internetstiftelsen

Björn ansvarar för Internetstiftelsens folkbildande arbete inom området digital kompetens. Han har en bakgrund som legitimerad gymnasielärare i svenska och har tidigare arbetat med pedagogik och kommunikation på UR.

Läs mer

Anmäl dig här

Internetstiftelsen i samarbete med

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Bland annat genom den kostnadsfria lärresursen Digitala lektioner och den folkbildande tjänsten Internetkunskap.

Läs mer på digitalalektioner.se och internetkunskap.se.