Anmäl dig!

10 november 10:00 - 15:00

EU har valt 100 europeiska städer som skrivit kontrakt för att bli klimatneutrala till 2030, varav 7 städer är svenska. Hur ska omställningen ske? Kan svenska företag bidra till en hållbar digitalisering?

Välkommen till en dag om digitaliseringens möjligheter den 10 november med ElectriCITY, Internetstiftelsen och Viable Cities. Vi lever i den fjärde industriella revolutionen då allt digitaliseras. Samtidigt möter våra städer stora utmaningar såsom klimathot, ökande inflyttning och effektiviseringskrav.

Ambitionen med denna dag är att lära oss mer om hur digitalisering och klimatomställning hänger ihop och hur vi kan dra nytta av dess möjligheter. Vi kommer också bekanta oss med svenska företag som kan göra resan möjlig.

Anmäl dig!

Agenda

10.00 - 12.00 Politiken och innovationerna
Varför är det så viktig med digitalisering för att nå klimatmålen? Hur skapar vi framtidens digitala ekosystem?

10.00
Välkomna till en dag i den hållbara digitaliseringens tecken. Jörgen Lööf, VD ElectriCITY Innovation och Carl Piva, VD Internetstiftelsen.

10.10
Varför är den digitala omställningen så långsam och hur får vi fart på den? Gabriel Wikström, Regeringskansliet.

10.25
Vägen till klimatkontrakten och de klimatneutrala städerna. Allan Larsson, Stockholm Green Innovation District.

10.45 EUs nya digitala datamarknad och IOT ekonomi och hur denna påverkar omställningen. Magnus Enzell, Regeringskansliet.

11.00
Hur verkar Viable Cities för missionen om klimatneutrala städer 2030? Olle Dierks, Viable Cities.

11.15 Hållbart samhällsbyggande med inriktning på digitaliseringen samt Vinnovas roll i omställningen. Thomas Bergendorff, Vinnova

11.30
Hur är den öppna digitala infrastrukturen i staden avgörande för den digitala klimatomställning. Anna Bondesson, Smart City LAB/RISE

11.40
Varför vi behöver förmågan för att dela data mellan Sveriges kommuner och regioner, samt hur detta påverkar klimatomställningen. Fredrik Eriksson, Nationella Dataverkstaden.

11.50
Sammanfattning och diskussion.

12.00 - 13.00 Mingellunch

13.00 - 15.00 Affärer och företag Vilka företag kan erbjuda digitala lösningar som gör skillnad? Hur accelererar vi affärer för klimatneutrala städer?

13.00
Hur drar vi igång den digital tvilling-revolutionen på riktigt med innovativa och spännande exempel. Anton Gustafsson, RISE

13.10 Bättre data och verktyg för planering av klimatpåverkan; en demonstration av Swecos nya verktyg “Carbon Cost Compass”. Charlie Gullström, Sweco.

13.20
En automatiskt OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) var 10:e minut, istället för var 3:e år! Mikael Nutsos, LOCUM

13.30
Storskalig utjämning av effekttoppar i Stockholm Exergis fjärrvärmenät genom digitala plattformar. Jessica Grankvist, Stockholm Exergi.

13.40
Hur smart värmeåtervinning och digital styrning möjliggör klimatneutrala fastigheter, rapport från Vilhelmina. Björn Nord, Ecoclime

13.50
Vad kan vi lära oss av Enron-krisen i Kalifornien 2000 och behovet av öppna, standiserade protokoll och plattformar för fastighetsautomation. Sofia Stensson, RISE

14.00 Juice och frukt


14.15 Storskalig och datadriven energikartläggning på stadsnivå. Teodor Hovenberg, Envista.

14.25
Smart energiövervakning och styrning på stadsnivå. Rapport från Helsingfors Stad.Susanne Hedblom, VD Nuuka solutions.

14.35 Visualisering och storytelling för att visa upp behov och resultat av klimatomställning. Christopher MacTaggart, Datastory

14.45 Sammanfattning. Jörgen Lööf & Rickard Dahlstrand, ElectriCITY Innovation

Anmäl dig!

Arrangeras i samarbete med